Uw woning vertoont betonschade?

Verbeek Group beschikt over de kennis, mankracht en technieken om betonconstructies te repareren, versterken, conserveren of te inspecteren en ook te onderhouden.

Beton wordt vervangen van slechte, losse en/of aangetast beton en deze wordt hersteld met de juiste producten afhankelijk van de problemen en oorzaak.

Uw betonschade in goede handen

 • Verbeek Group beschikt over de juiste materialen en vakmensen.

 • Herstellingen en reparaties bij matige schade van betonnen constructies.

 • Bij grote schade aan betonnen constructies worden specifieke technieken toegepast.

 • Betonschade heeft verschillende oorzaken:

  • mechanische schade
  • carbonatieschade
  • chlorideschade
  • vorst- en dooizoutschade
  • chemische aantasting
  • waterinfiltratie

Vertel ons meer over uw project

Wij staan steeds open voor uw specifieke wensen.

In nauwe samenwerking met u komen wij graag tot die ene juiste oplossing; maatwerk waar we beiden achter staan!