Privacy verklaring

Verbeek Group respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via onze website en het gebruik dat Verbeek Group van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Bij het invullen van een elektronisch formulier vraagt Verbeek Group u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren. Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor promotie van Verbeek Group. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Cookie policy

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de gebruiker aan de site. Verbeek Group gebruikt cookies alleen om de aan de gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren en ter analyse om de website te optimaliseren. Het staat de gebruiker vrij om cookies te blokkeren of verwijderen via de instellingen van zijn internetbrowser. In dat geval heeft de gebruiker mogelijks niet langer de mogelijkheid om de website van Verbeek Group te personaliseren.

Verbeek Group maakt zowel gebruik van eigen cookies als trackingcookies van derden (Google Analytics, Mouseflow). De website bouwer en optimalisatiepartner hebben ook toegang tot deze geanonimiseerde data.

Contactgegevens

Voor vragen kan u ons contacteren op onderstaand adres:
Verbeek Group BVBA

Smallandlaan 12
2660 Hoboken
België