Contactgegevens

Verbeek Group BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Verbeek Group BVBA, Smallandlaan 12, 2660 Hoboken of via [email protected]

Verwerkingsdoeleinden

Verbeek Group BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aan Verbeek Group BVBA gerelateerde bedrijfsactiviteiten, voor het verzenden van gepersonaliseerde publiciteit voor activiteiten en acties van Verbeek Group BVBA.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) toestemming en f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsook volgens contractuele verwerkingsgrond.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Overmaken aan derden

Wij delen en/of verkopen geen persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties.

Gegevenstransfer buiten de EU

Een aantal gegevens worden verwerkt buiten de EU:

Mailings

Voor het zenden van mailings wordt gebruik gemaakt van MailChimp. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. U kan de privacy policy van Mailchimp hier terugvinden en nalezen.

Analytics

Op deze website bevinden zich cookies van Google Analytics ter analyse van het verkeer op deze website. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. U kan de privacy policy van Google hier nalezen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor leden- en/of deelnemersbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (7 jaar voor boekhouding). Voor persoonsgegevens die verwerkt worden op basis van toestemming (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend voor mailings) wordt een bewaartermijn van 5 jaar na laatste activiteit gehanteerd.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft het lid en/of de deelnemer het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere door hem aan te duiden partij.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt het lid en/of de deelnemer gevraagd om: zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het e-mailadres vermeld bovenin deze privacy policy.

Direct marketing

De betrokkene heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Elke mailing heeft onderin een uitschrijflink die gerespecteerd wordt.

Klachten

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Cookies en cookie policy

Als bezoeker worden gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van retargetting. Deze gegevens zijn onder meer technische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s, kliklocaties.

Indien deze impliciete dataverzameling en/of verwerking niet gewenst is, kan er gebruik gemaakt worden van een browser adblocker plugin als ublock, of kunnen de cookies op browserniveau geblokkeerd worden. Dit kan in elke browser ingesteld worden via de algemene instellingen.

Cookie policy

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de gebruiker aan de site. Verbeek Group gebruikt cookies alleen om de aan de gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren en ter analyse om de website te optimaliseren. Het staat de gebruiker vrij om cookies te blokkeren of verwijderen via de instellingen van zijn internetbrowser. In dat geval heeft de gebruiker mogelijks niet langer de mogelijkheid om de website van Verbeek Group te personaliseren.

Verbeek Group maakt zowel gebruik van eigen cookies als trackingcookies van derden (Google Analytics, Mouseflow). De website bouwer en optimalisatiepartner hebben ook toegang tot deze geanonimiseerde data.